Training “Đạo đức nghề nghiệp”

Training “Đạo đức nghề nghiệp”

Nhằm mục đích vung đắp ý thức, tư duy, tư tưởng tốt cho con người trong công việc. Công ty beniHOME đã tổ chức buổi training, buổi sẽ chia kiến thức cũng như kinh nghiệm đầy “Ý nghĩa” và ‘thành công”. 

Cùng với vị khách mời là anh Đỗ Dương Trúc là một Chuyên gia về HSE, một người có “TÂM” về nghề nghiệp. Với kinh nghiệm trên 20 năm, công tác nhiều môi trường khác nhau với lượng kiến thức khổng lồ được chia sẻ cho buổi Training này.

Nội dung bao gồm nhiều phần:

 1. Code of Conducts ở các nước Châu Âu
 2. Đạo đức phương Đông
 3. Sống đẹp là như thế nào?
 4. Hiện trạng đạo đức xã hội Việt Nam?
 5. Thế nào là con người?
 6. Làm người là làm gì?
 7. Ta là ai?
 8. Bàn luận về bản tính thiện, ác
 9. Người trí thức là người như thế nào?
 10. Để làm “người” cần những năng lực nào?
 11. Lương tâm và đạo đức
 12. Những khía cạnh của đạo đức
 13. Hãy lập trình lại cho chính mình

Buổi trao đổi và sẻ chia những kinh nghiệm của anh Đỗ Dương Trúc với Ban giám đốc beniHOME cùng tập thể cán bộ, kiến trúc sư, kỹ sư… giúp mọi người nâng cao, bồi dưỡng tư duy và giá trị bản thân…

Nguyễn Hòa Tú