Tư vấn, giám sát thi công xây dựng

TƯ VẤN, GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG:

  • Quản lý  – kiểm tra  giám sát toàn bộ công tác thi công.
  • Phát hiện và xử lý các sai sót phát sinh trên công trường xây dựng.
  • Quản lý và giám sát chặt chẽ chất lượng thi công từng kết cấu hạng mục.
  • Theo dõi và giám sát chặt chẽ chất lượng thi công từng kết cấu hạng mục.
  • Theo dõi và giám sát tiến độ xây dựng.
  • Đảm bảo các nhà thầu tuân thủ chặt chẽ các quy định về ATLĐ – VSLĐ.
  • Đánh giá những sai sót, hạn chế, bất hợp lý trong bản vẽ thiết kế.
  • Giám sát chất lượng nguyên liệu, tảng thiết bị.
  • Nghiệm thu từng hạng mục xây dựng và xác nhận bản vẽ hoàn công.