Thay đổi biện pháp thi công, thanh toán hợp đồng thế nào?

Thay đổi biện pháp thi công, thanh toán hợp đồng thế nào?

Cơ quan ông Nguyễn Đình Công (Hà Nội) ký hợp đồng xây dựng công trình cầu giao thông theo hình thức hợp đồng trọn gói. Khi triển khai thi công do yêu cầu tiến độ hoàn thành cần thiết phải thay đổi biện pháp thi công.
Theo đó, thay đổi vị trí bãi đúc dầm khu vực đầu cầu (theo thiết kế được duyệt) điều chỉnh ra vị trí mới xa công trình thi công; thay đổi biện pháp lao dầm (theo thiết kế được duyệt là dùng giá 3 chân kết hợp mũi dẫn, tời điện,…) nay điều chỉnh thành dùng đấu cẩu.
Ông Công hỏi, việc thay đổi biện pháp thi công nói trên có phù hợp quy định đối với hình thức hợp đồng trọn gói không? Cấp thẩm quyền nào quyết định việc thay đổi? Việc nghiệm thu thanh toán phải theo thực tế thi công hay theo hợp đồng trọn gói đã ký kết?
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.
Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, đối với hình thức hợp đồng: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.
Điểm b, Khoản 1, Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng “được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết”.
Như vậy, bên giao thầu quyết định việc thay đổi biện pháp thi công theo đề xuất của nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công căn cứ hồ sơ hợp đồng, thứ tự ưu tiên, nội dung hợp đồng, phạm vi công việc hợp đồng đã ký kết để quyết định cho phù hợp, không làm tăng giá trị của hợp đồng đã ký kết.

Nguồn: Thư viện pháp luật