31-08-2022 | BENIHOME đã ký hợp đồng nguyên tác với CĐT Huy Phát