TP Hồ Chí Minh thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

TP Hồ Chí Minh thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nhằm làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách khi được giao.

Theo đó, Ban này được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị. Ban này sẽ do UBND thành phố trực tiếp quản lý.

Mạnh Cường

Theo: https://baoxaydung.com.vn/tp-ho-chi-minh-thanh-lap-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cac-cong-trinh-dan-dung-va-cong-nghiep-244064.html