BENIHOME chính thức là thành viên của Liên Minh Cảnh Quan (LAA)

BENIHOME chính thức là thành viên của Liên Minh Cảnh Quan (LAA)

Ngày 28.9.2019 BENIHOME đã chính thức trở thành thành viên của Liên minh cảnh quan (LAA)

TGĐ Ngô Hoài Đức giới thiệu về BENIHOME tại Liên Minh

Lễ ký kết tham gia Liên Minh