Green Valley

Địa điểm

Quận 7, Tp.HCM

Hạng mục

Thiết kế thi công nội thất

Tổng mức đầu tư

Đang cập nhật

Thời gian bắt đầu

2017

Thời gian hoàn thành

2017

Quay lại dự án