ASAHI OFFICE

Địa điểm

186 Nguyễn ThịMinh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM

Hạng mục

Thi công và thiết kế thi công nội thất

Thời gian bắt đầu

6/2021

Thời gian hoàn thành

9/2021

Quay lại dự án