T1 MASTERI

Địa điểm

số 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh

Hạng mục

Thiết kế và thi công nội thất

Thời gian bắt đầu

01/04/2022

Thời gian hoàn thành

07/05/2022

Quay lại dự án