City Garden

Địa điểm

Bình Thạnh, Tp.HCM

Hạng mục

Thiết kế, thi công nội thất

Thời gian bắt đầu

2019

Quay lại dự án