Leonardo da Vinci với tầm nhìn xa tới nửa thiên niên kỉ…

Leonardo da Vinci với tầm nhìn xa tới nửa thiên niên kỉ…

Leonardo da Vinci đã có tầm nhìn xa tới nửa thiên niên kỉ: thành phố mà ông mường tượng ra dường như được quy hoạch một cách hoàn hảo.

Leonardo da Vinci sống qua đại dịch dịch hạch tàn phá Milan hồi năm 1484-1485. Căn bệnh chết người này đã cướp đi 50.000 sinh mạng – 1/3 dân số Milan lúc ấy.

Bản thân ông không bị ảnh hưởng, nhưng chính thảm họa này đã khiến da Vinci bắt tay vào vẽ nên một thành phố tương lai an toàn hơn, sạch sẽ hơn. Bản vẽ được hoàn thiện vào khoảng thời gian giữa 1487 và 1490.

Ông là người đầu tiên cho ra bản vẽ quy hoạch thành phố cũng như bản vẽ về chế tạo máy móc thiết bị…