Sài Gòn nước ngập mênh mông…

Sài Gòn nước ngập mênh mông…

“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về”

Đồng Nai mưa lớn hư xe
Triều cường quận 7, Nhà Bè thành sông

Một mai em có lấy chồng
Tránh ông quận 7 và ông Nhà Bè

Hai lần mỗi tháng lũ về
Lãnh lương không đủ sửa xe, nâng nền

Lấy chồng hãy chọn vùng trên
Quận Ba quận Nhất mặt tiền khỏe re

Gặp trai Bình Thạnh chớ mê
Thanh Đa, Nguyễn Xí mưa về thành sông

Sài Gòn hòn ngọc viễn đông
Triều cường, mưa lớn ngập không lối về.

Theo: Người Sài Gòn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên