Chồng không nghỉ làm khi vợ sinh vẫn được tiền bảo hiểm?

Chồng không nghỉ làm khi vợ sinh vẫn được tiền bảo hiểm?

Chế độ thai sản của lao động nam
Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con không chỉ được nghỉ việc mà còn được nhận tiền thai sản. Cụ thể:
Về thời gian nghỉ việc
Theo khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 2014, trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, lao động nam được nghỉ:
– 05 ngày làm việc với trường hợp thông thường;
– 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
– 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
– 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.
Về tiền thai sản
Số tiền thai sản lao động nam nhận được sẽ phụ thuộc vào số ngày nghỉ theo quy định với mức:
Tiền thai sản mỗi ngày = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ : 24
Ngoài ra, trường hợp sinh con mà chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Thời điểm hiện tại, mức trợ cấp 1 lần là 2,98 triệu đồng/con.

Kết quả hình ảnh cho vợ bầu

Không nghỉ làm có được nhận tiền bảo hiểm?
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, vấn đề này đã được pháp luật quy định khá rõ ràng trong một số trường hợp.
Trường hợp thông thường
Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội xác định rõ bản chất của BHXH, đó là sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị giảm hoặc mất do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…
Trường hợp lao động nam không nghỉ làm khi vợ sinh con đồng nghĩa với việc vẫn nhận lương từ người sử dụng lao động, thu nhập không bị giảm sút hoặc bị mất.
Do đó, bảo hiểm sẽ không chi trả tiền thai sản cho người lao động này (chỉ trả tiền theo số ngày nghỉ thực tế).
Trường hợp người mẹ chết hoặc gặp rủi ro sau sinh
Cũng theo Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 4, 5 và 6 Điều 34 quy định:
Để thuận lợi trong việc chăm sóc con, pháp luật cho phép người cha nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ (người mẹ sinh con được nghỉ trước và sau khi sinh là 06 tháng; nếu sinh đôi trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 01 tháng).

Nếu người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chết hoặc chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì cha được nghỉ chế độ cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
Trong khoảng thời gian trên, nếu cha không nghỉ làm thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản theo thời gian còn lại của người mẹ với mức hưởng:
Tiền thai sản hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ
Và như vậy, không phải bất cứ trường hợp nào chồng không nghỉ làm khi vợ sinh con cũng có thể được nhận tiền bảo hiểm.

Nguồn: Luatvietnam.vn