Tropic Garden

Địa điểm

Quận 2, Tp.HCM

Hạng mục

Thiết kế thi công nội thất

Thời gian bắt đầu

2018

Thời gian hoàn thành

2018

Quay lại dự án