Nhà văn phòng Esuhai

Nhà văn phòng Esuhai

Địa điểm

Tân Bình, Tp.HCM

Hạng mục

Quản lý dự án + Tư vấn giám sát xây dựng

Thời gian bắt đầu

2018

Quay lại dự án