Ứng dụng Công nghệ BIM 5D cho bóc tách khối lượng và đấu thầu

Ứng dụng Công nghệ BIM 5D cho bóc tách khối lượng và đấu thầu

Ứng dụng Công nghệ BIM 5D cho bóc tách khối lượng và đấu thầu
Giải pháp dựa trên phần mềm BIM – CubiCost
Lưu ý:
– Hạn đăng ký: hết ngày 09/10/2019
– Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 03 người tham dự.

(Chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline – 088.645.2020 – hoặc email cichcm@cic.com.vn)

Kết quả hình ảnh cho công nghệ bim 5d là gì
Phiếu đăng ký tham dự
Từ: 08:30 đến 12:00 – Thứ 5, Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI HCM
Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn,
Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf42CYgxVOwrDwx-7criIEU9a5Zab8CouijVMOKjSjMYGMyxA/viewform?fbclid=IwAR098qM_pe52QI7f-og4v-Ff7B9rc40KycJeu3yfmljQBq5XNWv7r0JXSOA