Nguyễn Thị Trà My

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

HR Administrative Professional