Pháp lý trong xây dựng

PHÁP LÝ TRONG XÂY DỰNG:

  • Xin cấp phép xây dựng.
  • Xin phép sử dụng lòng lề đường.
  • Thông báo khởi công.
  • Xin đấu nối điện, nước trong thi công xây dựng.
  • Thủ tục hoàn công và cấp đổi chủ quyền mới khi công trình được hoàn thành.
  • Các vấn đề pháp lý liên quan đến tháo dỡ, di dời công trình cũ.
  • Và các vấn đề pháp lý khác trong suốt quá trình thi công.