TUYỂN DỤNG TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

I. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG 

Mức lương: Thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm

Độ tuổi: 32-40

Trình độ: Đại học trở lên

Kinh nghiệm: 7 năm kinh nghiệm trở lên

Ngoại ngữ: Tiếng anh cơ bản

Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm TVGS trưởng ít nhất 01 chung cư, cao ốc văn phòng. Am hiểu BIM – Revit là một lợi thế.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

a) Công tác Quản lý chất lượng với các Dự án Công ty trực tiếp thi công:

–        Tổ chức khảo sát dự án, lập và trình duyệt kế hoạch TVGS, Đề cương TVGS. Ban hành Quy trình, Quy định, biểu mẫu TVGS.

–        Phối hợp với BCH Công trường và các Bộ phận khác liên quan, kiểm soát Chất lượng, Khối lượng, Tiến độ, ATLĐ & BVMT theo đúng Quy trình, Quy định, biểu mẫu đã được BGĐ duyệt.

–        Phối hợp với BCH Công tường và các Bộ phận khác liên quan tiến hành các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán cho các Thầu phụ, tổ đội khoán, công nhật với tiêu chí chính xác, khách quan, trung thực.

–        Phối hợp với BCH Công tường và các Bộ phận khác liên quan, thực hiện công tác Tổ chức nghiệm thu vật tư thiết bị, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

–        Phối hợp với BCH Công tường và các Bộ phận khác liên quan tiến hành các thủ tục kiểm soát, bàn giao, lưu trữ hồ sơ pháp lý chất lượng của công trình.

b) Công tác Quản lý chất lượng với các Dự án Công ty làm TVGS:

–        Tổ chức khảo sát dự án, lập và trình duyệt kế hoạch TVGS, Đề cương TVGS. Ban hành Quy trình, Quy định, biểu mẫu TVGS.

–        Tổ chức kiểm soát Chất lượng, Khối lượng, Tiến độ, ATLĐ & BVMT theo đúng Quy trình, Quy định, Biểu mẫu đã được CĐT duyệt.

–        Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu vật tư, thiết bị, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tại các Dự án.

–        Phối hợp với BQL Dự án tiến hành các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán cho các Nhà thầu với tiêu chí chính xác, khách quan, trung thực.

–        Phối hợp với BQL Dự án tiến hành các thủ tục kiểm soát, bàn giao, lưu trữ hồ sơ pháp lý chất lượng của công trình.

c) Công tác Tuyển dụng, Đào tạo và Quản lý chất lượng:

–        Tham gia với Bộ phận nhân sự tuyển dụng, phỏng vấn nhân sự cho bộ phận QLCL.

–        Lên kế hoạch, xây dựng và thực hiện định kỳ các chương trình training ngắn hạn, dài hạn.

–        Tham gia Xây dựng, hiệu chỉnh, các Quy trình QLCL, Bảng mô tả Công việc của Bộ phận.

–        Tham gia Xây dựng, hiệu chỉnh hệ thống QLCL chung của Công ty.

d) Công tác khác:

–        Tất cả các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ Công ty và Trưởng phòng QLCL.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

  •  Được trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư, phản biện đề xuất theo ý tưởng thiết kế, làm việc với các nhà thầu, kỹ sư chuyên môn, va chạm thực tế.
  • Có cơ hội học hỏi chuyên môn về công nghệ và quản lý dự án theo quy trình Nhật Bản.
  • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
  • Được hưởng phụ cấp công trình.
  • Được thưởng đưa ra đề xuất đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công việc.
  • Được đi du lịch hằng năm và gắn bó công ty lâu dài.
  • Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.
  • Được cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động.