PHOTOBANK STUDIO

Địa điểm

Quận 2, Tp.HCM

Hạng mục

Thiết kế thi công công trình dân dụng

Tổng mức đầu tư

Đang cập nhật

Thời gian bắt đầu

2016

Thời gian hoàn thành

2017

Quay lại dự án