Tư vấn giám sát công trình M-Building

Tư vấn giám sát công trình M-Building

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Hạng mục

Đầu tư

Tổng mức đầu tư

Đang cập nhật

Thời gian bắt đầu

2018

Quay lại dự án